21 jr.

Bestaan

USD 980 M

+/- Waarde portefeuille

17% IRR per jaar

Gem. rendement huurwoningen

43

Aantal fondsen afgerond

"Nederland is één van de grootste investeerders in Amerika"

Voor de Telegraaf serie HOLLANDSE ONDERNEMERS is oprichter en directeur van Westplan Kantoor VS, Ewoud Swaak, 2 dagen gevolgd om een indruk te krijgen van zijn werk in Atlanta.