21 jr.

Bestaan

USD 980 M

+/- Waarde portefeuille

17% IRR per jaar

Gem. rendement huurwoningen

37

Aantal fondsen afgerond

Waarom investeren in Amerikaanse huurwoningen?

Er zijn verschillende redenen waarom investeren in de Amerikaanse huurwoningmarkt interessant kan zijn.  In 1 minuut lichten wij de kansen in de markt toe.