Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend en Westplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik ervan.

De website kan links naar andere websites bevatten waarover Westplan geen enkele controle heeft. Westplan geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites. De website geniet auteursrechtelijke bescherming en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Ieder ander gebruik van (de informatie op) de website, daaronder begrepen het creëren van links, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westplan niet toegestaan.

Deze voorwaarden zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Ingeval van een geschil over deze voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandstalige tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.


Copyright

Deze website is eigendom van Westplan Investors NV. Westplan® is een geregistreerd handelsmerk van Westplan Investors NV in Nederland, de Benelux, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika.