De gevraagde rapportage is inmiddels correct ingediend. Door Westplan is daarmee aan alle voorwaarden van DNB voldaan, net als overigens in alle voorgaande jaren. Aangezien de rapportage niet binnen de gestelde termijn is ingediend maar tijdens het verleende uitstel, is DNB verplicht hier melding van te maken en dit te publiceren. In de publicatie van 21 februari jl. van DNB staat dan ook dat wij een last onder dwangsom hebben gekregen en geen boete hoeven te betalen, omdat we binnen de gestelde termijn de stukken hebben ingediend.

De reden dat we te laat waren met het aanleveren van deze rapportage had te maken met nieuwe Europese regelgeving en bijbehorende rapportages waarvan DNB noch onze adviseurs konden uitleggen hoe deze moesten worden ingevuld. Op het moment dat wij een partij hadden gevonden, die ons heeft geholpen met het invullen en uploaden van de informatie, waren we reeds in de uitstelregeling beland.

Westplan heeft zonder succes bezwaar gemaakt tegen de maatregel en legt zich vanzelfsprekend neer bij het oordeel van DNB. Te laat is te laat. Wij betreuren de gang van zaken en zullen zorgen dat dit een eenmalige zaak zal blijven.