Verwerking van uw gegevens

Westplan Investors gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Indien u een van de contactformulieren invult op Westplan.nl worden uw gegevens verwerkt en opgeslagen in ons relatiebestand, zodat wij een relatie met u kunnen onderhouden en u kunnen informeren over nieuwe producten van Westplan Investors.

Zolang u onze informatie op prijs stelt, blijven uw gegevens opgeslagen. Gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie en belastingzaken bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar).

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het maken van offertes en bevestigingen;
 • het onderhouden van een relatie en informeren over nieuwe investeringen/producten;
 • het maken en wijzigen van afspraken;
 • het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • administratieve doeleinden, zoals financiële administratie en belastingenzaken.

Uw gegevens worden niet doorverkocht c.q. doorgegeven aan derden en zijn alleen voor gebruik van Westplan Investors. Tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, zoals financiële administratie en belastingzaken.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

1. Uw expliciete toestemming;
2. Het nakomen van een wettelijke verplichting, zoals belastingzaken en/of financiële administratie.

De gegevens die wij van u direct of indirect ontvangen verwerken wij:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Social links
 • Taal (de taal waarin wij met u communiceren)
 • Geslacht (M/V)
 • Bezoek van bijeenkomsten
 • (Interesse in) Investeringen

Westplan Investors is wettelijk verplicht om in de precontractuele fase gegevens vast te leggen, waaronder ook paspoortnummer, rijbewijs, BSN nummer. Een overzicht van de gegevens die wij in deze fase verzamelen, kunt u opvragen via info@westplan.nl.

Cookies & IP-adres

In het kader van de marketing- en communicatie activiteiten van Westplan Investors houden wij door middel van cookies algemene gegevens bij van website bezoekers van Westplan.nl, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer, die gebruikt kunnen worden voor analyses van het bezoekgedrag op onze website.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek per e-mail naar info@westplan.nl, om uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen. Binnen 1 maand na ontvangst van uw bericht, ontvangt u van ons reactie. Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

Beveiliging

De gegevens op Westplan.nl zijn beveiligd (via een SSL certificaat) om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Er staat geen persoonlijke informatie van onze klanten op onze site. Mocht u desalniettemin het idee hebben dat er misbruik is gemaakt van onze data, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens wilt u dan contact met ons opnemen via info@westplan.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Contactgegevens Westplan

Heeft u vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens of ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens:

Westplan Investors N.V.
De heer T. J. Ulrich
Voorschoterweg 29 D
2235 SE Valkenburg ZH
info@westplan.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.