Afgerond

Huidige portefeuille

Totaal sinds start

Aantal projecten569*65
Aantal appartementen15.1972.251*17.448
Totaal $ uitgekeerd aan investeerders**$619.626.898
Cash on cash1,68
Gem. IRR p/j17%
Gem. IRR p/j projecten gestart in laatste 10 jaar25%
Gem. IRR p/j projecten gestart in laatste 5 jaar20%
Totaal eigen vermogen geïnvesteerd**$368.215.958$136.303.722$504.519.680
Totaal $ geïnvesteerd**$1.480.046.945$321.547.064$1.801.594.009

* Inclusief appartementen in aanbouw
** Exclusief $32,5M Class A

Bestaan sinds

1994

Managementteam werkt gemiddeld samen

>15jaar

Omvang team

12