Vastgoed is een wetenschap en de data geeft aan dat overheidsingrijpen op de huurmarkt niet leidt tot het gewenste effect.

In een gesprek met Robert Paling van PropertyNL gaat Taco Ulrich, Partner bij Westplan, in op uitkomsten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Deze geven een helder beeld.

Wil je meer betaalbare huurwoningen? Dan is regulering niet de juiste weg.

Lees hier het artikel