Vandaar dat wij al onze huurwoningprojecten hebben doorgerekend om inzichtelijk te maken wat het effect is op de cashflow als huurinkomsten drastisch dalen. Want dat is wat wij naar verwachting de komende periode zullen zien bij al onze huurwoningprojecten. Door de slechte economische tijden en hoge werkloosheid zal de vraag naar huurwoningen niet afnemen, maar zullen huurders wel minder te besteden hebben.

Doorrekenen
Door de exploitatie van onze projecten door te rekenen met 8%, 16% en 24% minder huur wordt duidelijk wanneer en in welke mate projecten nog voldoende of onvoldoende liquiditeit hebben voordat er cashflow matig een break-even situatie is bereikt. Het maakt helder welke projecten in onze portefeuille mogelijk ondersteuning nodig hebben en welke niet.

Referentie
De percentages die wij hebben gebruikt in onze berekeningen zijn gebaseerd op huurconcessies van 1 tot 3 maanden. Onze referentie hier is de crisis van 2008. Tijdens deze crisis hebben we 1 project gehad waarbij we een maximale korting gaven van 3 maanden bij het afsluiten van een jaarcontract. Bij alle andere projecten moesten we weliswaar ook concessies geven, maar deze waren minder dan 3 maanden.

Door deze stresstesten uit te voeren en vooral ook te delen met alle investeerders zijn we voorbereid op wat er gaat komen en kunnen wij, samen met de investeerders, op tijd bijsturen, indien nodig. Bij twee complexen hebben we uit voorzorg alvast de liquiditeit versterkt met behulp van de investeerders. De overige 7 projecten in onze portefeuille staan er goed voor en kunnen zoals het er nu uitziet de economische storm aan.